ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Bevezetés

 

A Softwarepro Kft. (székhely: Kelemen L. utca 1., 2900 Komárom, adószám: 25161638-2-11, cégjegyzékszám: 11-09-023517, EU adószám: HU25161638 a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő, mi), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Softwarepro Kft. https://www.softwarepro.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.softwarepro.hu/adatvedelmi_nyilatkozat/ címen.

 

A Softwarepro Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Softwarepro Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Softwarepro Kft. az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) meghatározása értelmében adatkezelőnek minősül és az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 

A nyilatkozat 9 pontra osztottuk fel:

 

 1. Kik vagyunk
 2. Milyen adatot (és honnan) gyűjtünk, és az adatokat hogyan használjuk fel
 3. Adatai megosztása, kapcsolatunk harmadik féllel
 4. A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó
 5. Adatai felhasználásának jogalapja
 6. Adatainak megőrzése
 7. Adatainak biztonsága
 8. Törvényes jogai
 9. Elérhetőségeink

 

 1. Kik vagyunk

 

A Softwarepro Kft. a nemzetközi Softwarepro Csoport tagja. Termékeink eladását közvetítjük, ehhez kapcsolódó ajánlatok beszerzéséhez adminisztratív szolgáltatást nyújtunk és használt szoftver felvásárlását rendezzük. Tevékenységeink során adatkezelőként járunk el, aminek értelmében mi határozzuk meg személyes adatai felhasználásának a módját (az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint).

 

Adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki, aki azt felügyeli, hogy miként használjuk fel a személyes adatokat. Ha kérdése van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy ha adatvédelmi jogaival (lásd lent, a 8. pontban) kíván élni, kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit lejjebb, a 9. pontban találja.

 

 1. Milyen adatot gyűjtünk, és az adatokat hogyan használjuk fel

 

a) Termékeink megvásárlása közvetlenül tőlünk

Termékeink megrendelését, ehhez kapcsolódó ajánlatok beszerzését és a termékeinkre vonatkozó észrevételeket telefonon vagy az oldalunkon található kapcsolati űrlapon keresztül tehetik meg. Az elvárt szolgáltatás nyújtása céljából kapcsolódó adatokat gyűjtünk Öntől. Csak feltétlenül szükséges adatokat gyűjtünk.

 

b) Ezek az adatok magukba foglalhatják:

 • Név (a megrendelés és minden más olyan személy vonatkozásában, aki az adott megrendelés igényből vagy az ehhez kapcsolódó ajánlaton részesülhet);
 • Weboldal (termékein megrendelését és ehhez kapcsolódó ajánlat beszerzése céljából létrehozott) kapcsolattartó adatlap adatait;
 • Cím és elérhetőségek, ideértve az e-mail-címet is;
 • Fizetés adatai, amelyek tartalmazhatják a bankkártyája és bankja adatait is.

 

c) Egyéb személyes adatai mellett a megrendelés, ajánlat vagy szerződéséhez rendelt számot is nyilvántartásba vesszü

Ha más személyre vonatkozó adatot ad át nekünk, akkor gondoskodjék róla, hogy az érintett személy hozzájáruljon adatai átadásához, hogy az adásvételt megköthessük, és tudja, hogy adatait az adott megrendelés vagy ajánlat keretében elérhető előnyök árazása és/vagy meghatározása érdekében használjuk fel. További felvilágosításért ajánlja figyelmébe ezt az adatvédelmi nyilatkozatot.

Az elvárt adásvételhez bizonyos adatok szükségesek. Ha a kért adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, akkor megtörténhet, hogy az érintett megrendelést vagy ajánlatot nem áll módunkban az Ön rendelkezésére bocsátani.

 

d) A weboldalunk és a közösségi média egyéb felhasználása

A weboldalunk és közösségimédia-fiókjaink –  például  a  bennünket  megkereső,  versenyünkbe benevező, vagy ebben az összefüggésben általunk működtetett egyéb tevékenységben részt vevő  – felhasználójától egyéb személyes információt is gyűjthetünk. Az ilyen jellegű információt a megkeresés kezelése és az adott verseny vagy tevékenység teljesítése céljából használhatjuk fel.

 

Felhívjuk  a  figyelmét,  hogy  közösségi  médiumon  keresztül  rendelkezésre  bocsátott  információt  az adott médium  szolgáltatója is  felhasználhatja és tárolhatja  saját feltételei  és  szabályzatai  szerint.

 

A honlapunk harmadik fél weboldalára mutató hivatkozást és ilyen honlapra vonatkozó információt is feltüntethet. Adatmegosztási kötelezettségeink (lásd 3. pont lent) betartása mellett, harmadik fél adatvédelmi szabályzatára és gyakorlatára hatásunk nincs, ezekért felelősséget nem vállalunk.

 

e) Személyes adatainak egyéb gyűjtése és felhasználása

Személyes adatait az alábbiak szerint is gyűjthetjük és felhasználhatjuk:

 • Telefonhívását rögzíthetjük nyilvántartási, képzési és minőség-ellenőrzési céllal.
 • Felmérésben vagy visszacsatolásként a véleményét kérhetjük termékeinkkel kapcsolatban, fókuszcsoportba meghívhatjuk résztvevőként. Az ezekre adott válaszát, közleményét termékeink minőség-biztosítására és fejlesztésére használjuk
 • Az eredetiség-ellenőrzési tevékenységünk megfelel a jogszabályi elvárásoknak, és kiterjed a csalás és pénzmosás elleni védekezésre i
 • Ha például e-mailben, telefonon, postai úton, a honlapunkon vagy a közösségi médián keresztül megkeres bennünket, akkor az elérhetőségét és a közlését a megkeresés kezelése és a közlések nyilvántartása céljából megőrizhetjük (a megőrzés időtartamát lásd a 6. pontban).
 • Saját tevékenységeinket és szolgáltatásainkat is nyilvántartjuk, ami kiterjedhet az Önnel vagy Önről váltott közlésre i
 • Személyes adatait felhasználhatjuk tevékenységünkkel kapcsolatos panasz kezelése és a panasz következtében lehetségesen vagy ténylegesen keletkező jogi lépések felmérése és kezelése céljából.
 • Bizonyos személyes adatokat felhasználhatunk elemzés céljából, hogy folyamataink, termékeink és ajánlataink fejlesztésében – például a panaszok kiváltó okának vizsgálatán keresztül – segítségünkre legyene
 • A megrendelés feltételeinknek, honlaphasználati feltételeinknek és az Önnel fenntartott kapcsolatunk szempontjából érintett egyéb feltételeinknek való megfelelését felülvizsgálhatjuk, annak érvényt szerezhetünk, a kapcsolódó megkereséssel foglalkozhatun
 • Személyes adatait felhasználhatjuk abból a célból, hogy jogszabályi és felügyeleti kötelezettségeinknek eleget tegyünk, és társaságunk vagy más személy törvényes jogait védjük és érvényesítsük.

 

f) Gyermek adatai

Nem ajánlunk fel termékeket 18 éven aluli gyermek részére, tőle személyes adatot nem gyűjtünk. Ha szülő vagy gyám értesít bennünket, hogy gyermekének személyes adatát ilyen vonatkozásban megszereztük, akkor a megrendelés, ajánlat vagy a megkötött szerződés érvénytelenítésére, a fizetett összeg visszafizetésére és az illető adatainak törlésére törekszünk.

 

 1. Adatai megosztása, kapcsolatunk harmadik féllel

 

a) Szolgáltatást nyújtó szolgáltató

Személyes adatait a postafutár vagy szállítószolgálattal, többek között csomagkézbesítés céljából, megoszthatjuk az Önnek szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval. Ilyen szolgáltató lehet például a Magyar Posta Zrt., GLS futárszolgálat vagy más, többek között szállítást nyújtó szolgáltató. Megosztjuk a nevét, címét és helyadatait. Továbbra is mi felelünk azért, hogy a szolgáltató hogyan használja fel ilyen célból az Ön személyes adatait.

 

b) A nemzetközi Softwarepro Csoport többi tagja

Bizonyos személyes adatait megoszthatjuk a nemzetközi Softwarepro Csoport más tagjával, konkrétan az a tag, amely a kívánt terméket biztosítani tudja, vagy az adatvédelmi tisztviselőt helyettesíti. A csoporttag a mi nevünkben jár el, de továbbra is mi felelünk azért, hogy miként használja fel ilyen célból az Ön személyes adatait. Az Európai Gazdasági Térségből történő átadás során gondoskodunk róla, hogy megfelelő intézkedések biztosítsák adatai védelmét.

 

A kárigényköltségekkel való gazdálkodás, a termékfejlesztés, a termékajánlat személessé tétele vagy a csalás megelőzése és felderítése céljából a nemzetközi Softwarepro Csoport más tagjával is megoszthatjuk adatait. A személyes adatokat statisztikai célra is felhasználhatjuk. Az adott társaság a részére átadott adatokból az egyéni felhasználót nem tudja azonosítani.

 

A nemzetközi Softwarepro Csoporton belüli átadást az Softwarepro Csoport, kötelező erejű vállalati szabályai szabályozzák.

 

c) Egyéb adatközlések

Személyes adatait az alábbi feleknek is átadhatjuk:

 

 • Joghatóságok és felügyeleti szervek;
 • Jelenlegi vagy jövőbeni jogi eljárásban érintett, vagy a törvényes jogaink létrehozásában, gyakorlásában vagy védelmében közreműködő fel Például, megoszthatjuk az adatokat a jogi vagy egyéb szakmai tanácsadóinkkal.
 • Felek, akikkel a szerződésről vagy a kárigényéről az Ön hozzájárulásával egyeztethetünk (ideértve más érintetteket is, akikre a szerződés hatálya kiterjed).
 • Egyéb, például biztonsági adatmentést vagy adattechnológiai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók.
 • Egyéb felek olyan mértékben, amilyen mértékben hozzájárulását adta nekünk, vagy ha egyébként számunkra törvény írja elő vagy teszi lehetővé.

 

 1. A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó

 

Kapcsolatba léphet velünk telefonon, emailben vagy az oldalon található kapcsolattartó űrlap segítségével, az űrlap kitöltése során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A Kitöltés során kezelt adatok: a Felhasználó neve, címe, E-mail címe, telefonszáma. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett weboldal címe.

 

Jelen weboldal html kódja a softwarepro.hu-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

 

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

 

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

Az oldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A weboldalt felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a softwarepro.hu-tól!

 

 1. Adatai felhasználásának jogalapja

 

Személyes adatait a következő alapokon gyűjtjük, használjuk fel és közöljük:

 • Az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges személyes adatok gyűjtése és felhasználása, például megrendelés teljesítése, kárigény kezelése nyújtása céljából.
 • Jogszerű érdekeinknek megfelelő személyes adatok gyűjtése és felhasználása, például a vállalkozásunk irányítása, szolgáltatásnyújtás, megkeresésre válaszadás, közlés nyilvántartása, panaszkezelés, feltételeinknek való érvényszerzés és csalás felderítése céljából.
 • A fogadó fél, például a társaságunkat ellenőrző üzleti parterünk, vagy a szerződésük hatálya alatt keletkező kárigényt kezelő harmadik fél jogszerű érdekeinek megfelelő adatok közlé
 • Adatok gyűjtése, felhasználása és közlése jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítése céljából, például, ha felügyeleti vagy bűnüldöző hatóság számunkra előírj

 

 1. Adatainak megőrzése

 

A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.

 

 1. Adatainak biztonsága

 

Rendszeresen felülvizsgáljuk az infokommunikációs rendszereinket érintő műszaki-szervezeti biztonsági intézkedéseinket, hogy személyes adatai megsemmisítését, jogosulatlan megváltoztatását és az adatokkal való visszaélést megelőzhessük.

 

A honlapunkon, e-mailben vagy a közösségi média segítségével küldött közlés az internettől függ, amely nyilvánosan szolgáltatott hálózat.

 

Az Softwarepro csoport tagjai, megfelelő eljárást vezettek be az adatvédelmi incidensek 72 órán belüli azonosítására, közlésére, és észszerű késedelemmel történő megszüntetésére.

 

Kérésre bővebb felvilágosítással szolgálhatunk az e-mailben vagy a honlapunkon keresztül küldött űrlap esetében érvényesített biztonsági intézkedéseinkkel kapcsolatban – a 9. pontban található elérhetőségeken keressen meg bennünket.

 

 1. Törvényes jogai

 

Az adatvédelmi törvényeknek megfelelően Ön jogosult

 

 • Az általunk Önre vonatkozóan nyilvántartott személyes adatokról másolatot és a feldolgozásukkal kapcsolatban tájékoztatást kapni;
 • Pontatlan adat helyesbítését kérni, és bizonyos körülmények között adatai törlését vagy felhasználásának korlátozását kérni, vagy adatainak az Ön adott helyzetéhez köthető okból történő feldolgozása ellen egyéb módon tiltakozni;
 • Személyes adatai bizonyos feldolgozását ellenezni;
 • Személyes adatainak módosítását kérni;
 • Személyes adatainak törlését kérni;
 • A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak másolatát megkapni vagy másik társaság részére (géppel olvasható formátumban) továbbítani (adathordozhatóság), ha az adatokat az Ön beleegyezése alapján vagy az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges módon elektronikusan dolgozzuk fel (lásd a pontot fent). Az ilyen adat másik adatkezelő részére továbbítható;
 • Az adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága felé. Ennek módjával kapcsolatban bővebb felvilágosítást a naih.hu honlapon talál.
 • Az adatai felhasználására vonatkozó belegyezését bármikor visszavonnhatja

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti jogokra bizonyos korlátozások és mentességek vonatkoznak, melyeket a körülmények függvényében alkalmazhatunk.

 

Ha  jogaival élni  kíván, vagy  ha  bővebb  felvilágosításra  van  velük  kapcsolatban szüksége,  küldje el kérését a 9. pontban található elérhetőségeinkre (konkrétan megfogalmazva igényeit, nyomtatott saját kézzel aláírt formában, vagy elektromos formában e-mailben) postai úton, vagy e-mailben csatolmányként mellékelve.

 

 1. Elérhetőségeink

 

Adatvédelmi tisztviselő: Héger Denisza

Cím:

Softwarepro Kft.

Kelemen L. utca 1

2900 Komárom

Magyarország

 

Telefon:  0036 165 557 69

Mobil: 0036 70 538 41 70

Email:      gdpr@softwarepro.eu